Przygotowanie Środowiska

Cześć, Pierwszą i najważniejszą informacją jest fakt, że na warsztatach będziecie potrzebować własnego sprzętu.

W tej sekcji dowiesz się jak poprawnie skonfigurować środowisko developerskie, na którym będziemy pracowali podczas warsztatów.

Oprogramowanie

Przyda się na pewno:

  • IDE jak Visual Studio Code / Visual Studio / Rider. Szkoleniowiec podczas ćwiczeń będzie używać Rider-a.
  • Postman
  • Przeglądarka internetowa (Chrome / Firefox)

Postman

Podczas warsztatów bedą wykonywane szyfrowane połaczenia lokalne (https i wss). Koniecznym jest skonfigurowanie Postman-a, aby nie walidował certyfikatów SSL. Wystarczy wejsć w ustawienia Postman-a i odznacz zaznaczoną na poniższym obrazku opcję. An image

.NET Core

Podstawą do uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie zainstalowanej platformy .NET Core w wersji 2.2+ na swoim komputerze. Potrzebne informacje SDK możecie znaleźć tutaj: https://dotnet.microsoft.com/download

Testowy Projekt

Po zainstalowaniu .NET Core SDK uruchom kilka komend w konsoli, aby sprawdzić czy wszystko działa poprawnie.

Zacznijmy od sprawdzenia dotnet CLI, polecenie:

dotnet –-version

Powinno wypisać na konsoli obecnie zainstalowaną wersję dotnet-a np. (2.2.101) Następnie sprawdź, czy jesteś w stanie wygenerować nowy projekt wraz z solucją. W przypadku używania konsoli git bash lub systemu linux / mac os to gotowy skrypt masz poniżej.

cd ./workspace
mkdir testProject
cd testProject
dotnet new sln
mkdir src
dotnet new mvc -n TestProject -o ./src/TestProject
dotnet sln add **/*csproj
dotnet restore
dotnet build
cd ./src/TestProject
dotnet run

Jeżeli jesteś użytkownikiem Windows-a polecam wygenerowanie projektu i uruchomienie go za pomocą Visual Studio.

Instalcja certyfikatów SSL

Instalacja wymaga posiadania certyfikatów SSL na swoim urządzeniu. Wykorzystaj dotnet CLI.

dotnet dev-certs https --trust

Po wykonaniu tej komendy zostaniesz poproszony o potwierdzenie, czy na pewno chcesz dodać certyfikat. Ponieważ systemy operacyjne nie będą mogły zweryfikować poprawności certyfikatu dla domeny „localhost”, po zaakceptowaniu komunikatu i zrestartowaniu aplikacji, powinna się ona odpalić już pod bezpiecznym połączeniem po protokole https.

An Image

RabbitMQ

W późniejszej części warsztatów będziemy używali RabbitMQ aby rozproszyć komunikację pomiędzy kilkoma aplikacji. Serwer RabbitMQ możemy uruchomić na kilka sposobów, w zależności od systemu operacyjnego. Preferowane będzie wykorzystanie obrazu Docker-a.

Windows

Aby zainstalować serwer RabbitMQ wraz z panelem administracyjnym musisz podążać za tutorialem wstawionym poniżej:

Ubuntu

Aby zainstalować serwer RabbitMQ na Ubuntu musisz podążać zgodnie z tutorialem przedstawionym w oficjalnej dokumentacji RabbitMQ. Install RabbitMQ on Ubuntu or Debain

Mac OS

Aby zainstalować RabbitMQ na Mac OS możesz użyć narzędzia Homebrew. Wszystko jest opisane w oficjalnej dokumentacji RabbitMQ Install RabbitMQ on Mac OS by Homebrew

Docker

Preferowanym sposobem instalacji RabbitMQ jest wykorzystanie oficjalnego obrazu Docker-a. Aby zainstalować samego Docker-a trzeba przejść do oficjalnej dokumentacji: https://docs.docker.com/install/ Następnie możemy wywołać polecenie, które uruchomi serwer RabbitMQ w kontenerze.

docker run -p 15672:15672 -p 5672:5672 -d rabbitmq:3.7-management-alpine

Bardzo proszę o pobranie obrazu RabbitMQ przed warsztatami!

Panel Zarządzania RabbitMQ

Po poprawnym zainstalowaniu i uruchomieniu serwera RabbitMQ powinieneś pod adresem: http://localhost:15672 zobaczyć panel zarządzania. Standardowym loginem i hasłem jest guest/guest. An Image

Baza Danych

Ta wersja warsztatów nie potrzebuje komunikacji z bazą danych.